Skip to:

От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы

Publications

От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы

Publication TypeBook
Series TitleOt Pushkina k Pasternaku : izbrannye raboty po poetike i istorii russkoi literatury
Year of Publication2006
Series TitleNovoe literaturnoe obozrenie
CityMoscow